top of page
 • Có 37 phím.

 • Wave Sequencing 2.0.

 • Thỏa sức sáng tạo với điều khiển thực hành.

 • 64 stereo voices và sample library lớn.

 • Định hình âm thanh của bạn với bộ lọc MS-20 và Polysix.

 • Sử dụng cho sân khấu hoặc phòng thu.

KORG WAVESTATE SYN

17.990.000₫Giá
  • o
  • Tài liệu
  • Loại: Keyboard Synthesizer

  • Sound Engine: Wave Sequencing 2.0

  • Analog/Digital: Digital

  • Số lượng phím: 37

  • Loại phím: Full-sized, Velocity-sensitive

  • Bộ điều khiển khác: Pitchbend, Mod wheel, Vector X/Y Joystick

  • Polyphony: 64 Stereo Notes

  • Presets: 2GB PCM Sounds: 740 Programs, 240 Performances, 1000 Wave Sequences

  • LFO: 3 x LFO

  • Bộ lọc: Polysix, MS-20 Filters, 2-pole, 4-pole, Highpass, Lowpass, Bandpass, Multi Filter

  • Envelope Generator: 3 x Envelopes

  • Effects: 14 x Simultaneous FX: Chorus, Flanger, Phaser, Wah, Delay, Tape Echo, Reverb, Ring Modulator, Guitar Amp, Compressor

  • Arpeggiator: 4 x Arpeggiators

  • Sequencer: Step Sequencer Lane, Step Pulse

  • Đầu ra âm thanh: 2 x 1/4" (L/mono, R)

  • Headphones: 1 x 1/4"

  • USB: 1 x Type B

  • MIDI I/O: In/Out/USB

  • Đầu vào Pedal: 1 x 1/4" (damper)

  • Nguồn điện: 12V DC power supply (bao gồm)

  • Chiều cao: 3.66"

  • Chiều rộng: 22.24"

  • Chiều sâu: 13.31"

  • Trọng lượng: 2,9kg

 • Bảo hành 1 năm

bottom of page