top of page
 • Bộ tổng hợp FM 37 phím

 • Tổng hợp 6-operator FM

 • 250 Factory Presets

 • 6-fader Operator Level Mixer

 • 6-knob Ratio Mixer

 • 6 Data Entry Rotary Encoders,

 • MID I/O và USB

KORG OPSIX

17.990.000₫Giá
  • Tổng hợp 6-operator FM

  • Giúp khám phá FM dễ dàng hơn bao giờ hết

  • Maximum polyphony: 32 voices

  • Có 6-fader dễ sử dụng

  • Chỉnh sửa đầy đủ với bộ mã hóa quay Data Entry

  • 5 chế độ điều hành (FM, Ring Mod., Filter, Filter FM, Wave Folder)

  • 40 preset algorithms và user algorithms

  • 250 factory presets, 250 user presets

  • 21 oscillator waveforms

  • 3 EG, 3 LFO và 12 virtual patches để điều chỉnh linh hoạt

  • 11 bộ lọc mạnh mẽ, bao gồm MS-20 và Polysix

  • 30 loại effect cao trong 3 categories

  • Các chức năng chuyển tiếp âm thanh (SST) yêu thích và mượt mà

  • Bàn phím 3-octave (nhạy cảm với vận tốc và tốc độ nhả)

  • Pitchbend and Modulation wheels; Damper pedal jack

  • MIDI I/O: USB B; 6.3mm stereo Headphone jack

 • 12 tháng

bottom of page